அமரர் சின்னத்துரை நடராசா அர்களின் இறுதித்தரிசன் ஜரோப்பிய நேரம் 12 மணிக்கு ஆரம்பம்

அமரர் சின்னத்துரை நடராசா அர்களின் இறுதித்தரிசன் ஜரோப்பிய நேரம் 12 மணிக்கு ஆரம்பம்

ஜரோப்பிய நேரம் 12 மணிக்கும் , தாயக நேரம் 4.30 மணிக்கும்
பிரித்தானியா நேரம் 11.30 ஆன்னாரின் கிருயைகள் இடம் பெறும்
இதை நீங்கள் முகநூல்வி, யூருப்பழி பார்கலாம் என்பதை
குடும்பத்தினர் அறியத்தருகின்றனர் ,

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert