சிறுப்பிட்டி இ-யடி முத்துமாரி

சிறுப்பிட்டி மாதியந்தனை இலுப்பையடி முத்துமாரி ஆலய ஆறாம்நாள் அலங்கார திருவிழா!

சிறுப்பிட்டி மாதியந்தனை இலுப்பையடி முத்துமாரி ஆலய ஆறாம்நாள் அலங்கார திருவிழா! பக்கதர்கள் ஒன்றிணைந்து அம்மன்ஆலயத்தில் நடந்த சொற்பொளிவிலும் ஆலய ஆராதனைகளிலும் அம்மன் வீதியுலாவிலும் பக்திமயம் தழுவ இணைந்து...

சிறுப்பிட்டி மாதியந்தனை இலுப்பையடி முத்துமாரி ஆலய ஜந்தாம் நாள் அலங்கார திருவிழா!

சிறுப்பிட்டி மாதியந்தனை இலுப்பையடி முத்துமாரி ஆலய ஜந்தாம் நாள் அலங்கார திருவிழா! பக்கதர்கள் ஒன்றிணைந்து அம்மன்ஆலயத்தில் நடந்த சொற்பொளிவிலும் ஆலய ஆராதனைகளிலும் அம்மன் வீதியுலாவிலும் பக்திமயம் தழுவ...

சிறுப்பிட்டி மாதியந்தனை இலுப்பையடி முத்துமாரி ஆலய நான்காம்நாள் அலங்கார திருவிழா!

சிறுப்பிட்டி மாதியந்தனை இலுப்பையடி முத்துமாரி நான்காம் நாள் அலங்கார திருவிழா! பக்கதர்கள் ஒன்றிணைந்து அம்மன்ஆலயத்தில் நடந்த சொற்பொளிவிலும் ஆலய ஆராதனைகளிலும் அம்மன் வீதியுலாவிலும் பக்திமயம் தழுவ இணைந்து...

சிறுப்பிட்டி மாதியந்தனை இலுப்பையடி முத்துமாரி ஆலய மூன்றாம் நாள் அலங்கார திருவிழா!

  சிறுப்பிட்டி மாதியந்தனை இலுப்பையடி முத்துமாரி ஆலய மூன்றாம் நாள் அலங்கார திருவிழா! பக்கதர்கள் ஒன்றிணைந்து அம்மன்ஆலயத்தில் நடந்த சொற்பொளிவிலும் ஆலய ஆராதனைகளிலும் அம்மன் வீதியுலாவிலும் பக்திமயம்...

சிறுப்பிட்டி மாதியந்தனை இலுப்பையடி முத்துமாரி ஆலய 1ம் நாள் அலங்கார திருவிழா!

சிறுப்பிட்டி மாதியந்தனை இலுப்பையடி முத்துமாரி ஆலய அலங்கார திருவிழா 14.03.2024 இன்றில் இருந்து ஆரம்பம் ஆகின்றதுஇன்றய திருவிழாவின் உபயம் திரு.வினாசித்தம்பி சோதிப்பிள்ளை குடும்பம் திரு.பூதத்தம்பி சரஸ்வதி குடும்பம்:...

சிறுப்பிட்டி மாதியந்தனை இலுப்பையடி முத்துமாரி ஆலயத்தின் வைரவர் சாந்தி இடம்பெறுகின்றது

இன்றைய நாள் வைரவர் சாந்தி இடம்பெறுகின்றது 14.03.2024 நாளைய நாளிலிருந்து அலங்கார திருவிழா ஆரம்பம் ஆகின்றது பக்தியுடன் பத்தர்கள் அழகுறு அம்மனை அவள் விழாக்கோலத்தை தரிசித்து அருள்பெறுக!